Đột phá công nghệ chữa tiểu đường bằng tế bào châu Âu tại Việt Nam