Đoàn doanh nhân Indonesia đến thăm và trải nghiệm dịch vụ tại European Wellness Việt Nam