Talkshow HTV7 “Sống khỏe toàn diện” | Tập 21: Hội chứng lão hóa sớm và cách phòng ngừa bệnh tật