European Wellness và Bệnh viện Nhi Đồng II tổ chức Hội thảo giúp cha mẹ nhận biết và can thiệp sớm trẻ có dấu hiệu tự kỷ