Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 21: Lọc máu thải độc và những điều cần biết - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu