Talkshow HTV7 “Sống khỏe toàn diện” – Tập 9: Sự thật về thải độc máu dưới góc nhìn chuyên gia