Người Việt tại sao phải tầm soát đột quỵ ngay từ khi còn trẻ? Đọc để cứu lấy mình