Talkshow HTV7 “Sống khỏe toàn diện” – Tập 6: Trẻ hóa đột quỵ: Làm sao để tránh