Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 5: Phòng ngừa đột quỵ thời điểm giao mùa - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu