Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 7: Phụ nữ trung niên: trẻ, khỏe, đẹp - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu