Cảnh báo: Số lượng người bị đột quỵ tăng cao sau Tết