European Wellness Việt Nam nhận giải thưởng thương hiệu danh giá thế giới - The BrandLaureate