GS.TS Mike Chan Chia Sẻ Bí Quyết tại Hội Nghị Thượng Đỉnh GCET 2023