European Wellness Việt Nam tổ chức hội thảo “Vấn đề kiểm soát mỡ máu trong phòng ngừa đột quỵ”