Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 6: Loại bỏ nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu