Liệu Pháp Hyper Mind - Tăng cường tuần hoàn não, Dứt điểm rối loạn tiền đình