Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 10: Điều kỳ diệu từ những tế bào