Talkshow HTV7 “Sống khỏe toàn diện” – Tập 15: Thực hư về tiềm năng ứng dụng tế bào gốc