Tập đoàn y tế lớn nhất Nhật Bản - Tokushukai Medical Group thăm và làm việc với European Wellness Việt Nam