Talkshow HTV7 “Sống khỏe toàn diện” | Tập 17: Trẻ hóa tự thân - Đột phá mới từ châu Âu