Sự kiện - European Wellness - Hệ Thống Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Diện Đến Từ Châu Âu
December 22, 2022

Do not miss it! Professor Dr. Mike Chan’s exclusive book signing event at the 2022 World Congress of Anti-Aging Medicine

Đừng bỏ lỡ cơ hội gặp gỡ trực tiếp Giáo sư Tiến sĩ Mike Chan, một trong những người tiên phong trong liệu pháp tế bào tại buổi ký tặng sách độc quyền