Giáo sư Tiến sĩ Mike Chan tổ chức Hội nghị Phục hồi tuổi thanh xuân