Talkshow HTV7 “Sống khỏe toàn diện” | Tập 23: Người Việt và giấc mơ ngược chiều lão hóa