Đừng bỏ lỡ! Sự kiện ký sách độc quyền bởi Giáo sư Tiến sĩ Mike Chan