Talkshow VTV “Khỏe đẹp toàn diện” | Tập 13: Suy kiệt sức khỏe: Mối nguy thời hiện đại